ЖАҢАЛЫҚТАР

You are here

Сертификаттау

2016 жылдың 25 наурызында «АРБЗ» ЖШС-гі Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті қабылдаған, сонымен қатар Кедендік одақ Комиссиясының 2001 жылдың 15 шілдесіндегі №710 шешімімен (3 ақпан 2015 ж. №11 Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының шешімдері редакциясында) ҚР СТ 2432-2013 қолданылуы нәтижесінде еркін негізде «Теміржол көлігі инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы» және «Жоғары жылдамдықты теміржол көлігінің қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың техникалық регламенттері талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін, Стандарттар тізіліміне енгізілген ҚР СТ 2432-2013 «Дифференциалды беріктелген және термоберіктелмеген темір жол рельстері» стандартына сәйкес шығаратын ДТ350 санатты Р65 типті рельстері 25.03.2016 жылы берілген № ТС KZ.7100990.21.01.00001 Сериясы KZ № 0233435 сәйкестік сертификатына сәйкес КО ТР 003/2011 «Теміржол көлігі инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы» регламент талаптарына сәйкестігіне табысты сертификатталды.

2016 жылдың 4 қарашасында «АРБЗ» ЖШС ҚР СТ 2432-2013 «Дифференциалды беріктелген және термоберіктелмеген темір жол рельстері» стандартына сәйкес шығаратын ДТ350 санатты Р65 типті рельстері 04.11.2016 жылы берілген № ТС KZ.7100990.21.01.00008 Сериясы KZ № 0283302 сәйкестік сертификатына сәйкес КО ТР 003/2011 «Теміржол көлігі инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы» регламент талаптарына сәйкестігіне табысты сертификатталды.

Сертификаттау Кедендік одақтың Сертификаттау және сынау зертханалары (орталықтары) бойынша бірыңғай органдар тізіліміне енгізілген сертификаттау органында «ҚазТКСО» ЖШС ИО және «ТКБҒЗИ» АҚ ТК ИО сертификаттау сынақтарының хаттамалары негізінде жүргізілді.