ЖАҢАЛЫҚТАР

You are here

БАСШЫЛЫҚ

А.А. Кузьмин бас директор, «АРБЗ» ЖШС-де 15.04.2013 ж. бастап қызмет етеді.

К.В. Кириченко бас директордың кеңесшісі, Бақылаушы кеңестің мүшесі, «АРБЗ» ЖШС-де 14.02.2013 ж. бастап қызмет етеді.

М.Я. Ибрагимов бас директордың жалпы мәселелер бойынша орынбасары, «АРБЗ» ЖШС-де 01.05.2013 ж. бастап қызмет етеді.  

К.В. Волков бас директордың өндіріс бойынша орынбасары, «АРБЗ» ЖШС-де 02.12.2016 ж. бастап қызмет етеді.

С.А. Смаилова қаржылық директор, «АРБЗ» ЖШС-де 01.05.2013 ж. бастап қызмет етеді.

В.В. Обилец технология және сапа бойынша директор, «АРБЗ» ЖШС-де 18.07.2014ж. бастап қызмет етеді

А.И. Кушкимбаев техникалық директор, «АРБЗ» ЖШС-де 24.10.2014 ж. бастап қызмет етеді.

И.В. Лысенко өндіріс бойынша директор, «АРБЗ» ЖШС-де 30.06.2014 ж.бастап қызмет етеді