Бас директор

Ануар Усерович Борамбаев

Бас директордың бірінші орынбасары

Евгений Александрович Нестеренко

Бас директордың даму стратегиясы бойынша орынбасары

Алмас Әділбекұлы Рамазан

Өндіріс жөнінде директор

Антон Сергеевич Педер

Қаржылық директор

Наталья Сергеевна Ли

Логистика бойынша директор

Евгений Владимирович Медунцов

Техникалық директор

Александр Александрович Нестеренко