Швеллерлер болаттан ыстықтай тапталған

(МемСТ 8240-97, МемСТ 535-2005, МемСТ 19281-89)

Швеллер – “П” және “У” әріптеріне ұқсас қимасы бар конструктивтік элементтердің пішіні. Бұл өнім темір бетоннан жасалған конструкцияларды арматуралау үшін, кран өнімдерін, электр тіреуіштерді, көпірлерді, мұнай және басқа да ауқымды құрылыстарды өндіру үшін қолданылады. Пайдаланудың кең спектрі бұйымның салыстырмалы аз массасы негізінде беріктілік пен орнықтылықтың жоғары деңгейімен негізделген.

Швеллер түрі: «У» ішкі бұрыштары еңіс және «П» жақтауларының қырлары  параллельді ыстықтай тапталған болатты

Өлшемі: 160 мм бастап 300 мм дейін

Ұзындығы: 12 метрден бастап 24 метрге дейін

Қолдану аясы:

  • тірек құрылыстарын салу, көтергіш крандардың жебелері;
  •  вагон-, кеме- машина жасау;
  •  жабындарды салу (төбе жабындық және қабатаралық), каңқаларды.