СВП шахталық тіреулері

МемСТ 18662-83, МемСТ 535-2005

Шахталық тіреулер – тау-кен қазбаларының бекітпелеріне арналған ыстықтай тапталған пішінді профиль. Бұл бұйым металл құрылыстың-шахталық бекітпенің бір бөлігі ретінде пайдаланылады және шикізатты жабық әдіспен өндіретін кеніштерде және жерасты көмір шахталарында жерасты құрылысын тау жыныстарының опырылып құлаудан, төгіннен қорғау және қазбалардың жобалық өлшемдерін қамтамасыз ету бойынша бірқатар маңызды функцияларды орындау үшін, сондай-ақ өндірістік процестерді тиімді орындау үшін қолданылады.

Профиль түрі: Ыстықтай тапталған болат.

Ұзындығы: 9 метрден бастап 12 дейін.

Қолданылуы саласы: Тау-кен өнеркәсібі, жерасты шахталар.

Профиль номері Сызықтық тығыздық Өлшемдері, мм
кг/м h b1 b5 b h2 d d1
СВП 22 21,9 110 60 99,5 145,5 25,5 11 6,2
СВП 27 27 123 59,5 99,5 149,5 29 13 7,1